Hoe werkt fotokatalyse? Een uitleg.

Wat is fotokatalyse?

Fotokatalyse is de techniek die in VAIRUS gebruikt wordt om de lucht zeer effectief te zuiveren. Onder invloed van UV-straling uit licht, werkt titaniumdioxide als een katalysator en zet het zuurstof uit water om in hydroxylradicalen. Vervolgens vallen die radicalen de moleculen van bacteriën en virussen aan waardoor deze vernietigd worden. Deze chemische reactie is onschadelijk voor de mens.

Titaniumdioxide en ledverlichting

Luchtzuiveringstechnologie met titaniumdioxide (TiO2) is de meest efficiënte en vooral ook duurzame technologie. In tegenstelling tot traditionele systemen vangt het niet alleen deeltjes op uit de lucht. Bij de techniek van fotokatalyse oxideren de deeltjes, oftewel, ze worden vernietigt. De fotokatalytische cellen zijn van keramiek en slijten niet na verloop van tijd. Dankzij de bestraling van de UV-A led units worden de cellen altijd schoon gehouden.

Twee woorden: foto en katalyse

Het begrip fotokatalyse bestaat uit twee woorden: foto en katalyse. Katalyse staat voor het op gang brengen van een chemische reactie. Het woord foto geeft aan dat de stof die als katalysator werkt (in dit geval: titaniumdioxide) onder invloed van licht wordt geactiveerd.

Vorming van radicalen

De energie van het licht wordt door de katalysator geabsorbeerd. Hierdoor ontstaat er een reactie. Het gevolg van die reactie is de vorming van radicalen. Het mooie van dit systeem is dat de fotokatalysator niet verloren gaat en ook niet opgemaakt wordt en dus tijdens de hele levensduur actief blijft. De keramische cellen hoeven dus nooit vervangen te worden. 

Adsorptie en absorptie

De energie van het licht wordt door een fotokatalysator geadsorbeerd en overgedragen aan een reactieve verbinding waardoor (na de vorming van radicalen) een chemische reactie start. Adsorberen is iets anders dan absorberen. Bij absorptie wordt lege ruimte binnen een stof opgevuld met een andere stof. Zichtbaar voor het oog. Bijvoorbeeld: een tissue die vocht opneemt. Bij adsorptie hecht een stof zich op moleculair niveau aan een andere stof. Niet zichtbaar voor het oog. Bij adsorptie hechten de moleculen van een gas of vloeistof zich aan het oppervlak van een vaste stof of vloeistof en bedekken deze daardoor met een laagje. Zo wordt onder invloed van licht de vervuiler omgezet naar een onschadelijke stof.

Het resultaat van fotokatalyse

Het resultaat van fotokatalyse is schadelijke organische stoffen en geuren uit de omgeving afgebroken worden. Tijdens de uitgelokte reactie verandert de katalysator zelf niet en is dus in beginsel onbeperkt houdbaar. Schadelijke stoffen die een reactie aangaan tot niet-schadelijke stoffen zijn o.m. formaldehyde en acetaldehyde, schadelijke gassen zoals stikstofdioxide (NO2) en bacteriën en schimmelsporen.

We horen graag van je!

Wil je meer informatie of ben je op zoek naar jouw perfecte
Vairus? Stuur ons een berichtje en je hoort snel van ons.